Terms & Conditions

Toimitus- ja kauppaehdot ja maksutavat

OLE HYVÄ JA LUE ALLA OLEVAT EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OSTOPÄÄTÖSTÄ!

Ostamalla tuotteet verkkokaupasta asiakas hyväksyy kaikki alla luetellut kauppaehdot.

1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kakku Housen verkkokauppaan ja sen

asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

1.2. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat

luettavissa Kakku Housen kotisivuilta.

1.3. Sopimusehdot ovat luettavissa Internetissä: www.kakkuhouse.fi

1.4. Tällä sopimuksella on etusija muihin asiakirjoihin nähden.


Verkkokaupan asema

2.1. Verkkokauppa on suunniteltu järjestämään etämyyntitavan, jolla myydään

tuotteita Internetin kautta.

2.2. Kaupankäynti verkkokaupassa määräytyy myyntisopimuksen perusteella (ks.

jäljempänä) julkistetun tarjouksen ehdoilla osoitteessa https://kakkuhouse.fi/terms-

and-conditions/. Ostaja on hyväksynyt tarjouksen (ts. Kakku House verkkokaupassa

tehdyn tilauksen maksamisen), ostaja noutaa tuotteet ostosopimuksen ehtojen

mukaisesti.

2.3.Verkkokauppa ei ole vastuussa ostajan tilauksen yhteydessä antamien tietojen

sisällöstä ja oikeellisuudesta.


Ostajan asema

3.1. Ostaja on se, joka on asettanut tilauksen verkkokaupassa Myynti- ja

ostosopimuksen ehtojen mukaisesti (verkkokaupan julkinen tarjous).

3.2. Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset

yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja

puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen.

Ostaja vastaa tilauksen yhteydessä annettujen tietojen oikeellisuudesta.


3.4. Ostajan suorittama verkkokaupan tilauksen maksaminen tarkoittaa sitä, että

ostaja on hyväksynyt ostosopimuksen ehdot (verkkokaupan julkinen tarjous);

ostosopimus verkkokaupan ja ostajan välissä astuu voimaan myynti- ja

ostosopimuksen tekopäivä tilattujen tuotteiden maksusuorittamisen jälkeen.

3.4. Verkkokaupan sivuilla tuotteiden selailu, valitseminen ja tilaaminen ovat

ostajalle maksuttomia, emme lisää palvelumaksua loppusumman.


Ostajan tietosuoja

4.1 Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä

kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta.

4.2. Ostajan antamat tiedot ovat luottamuksellisia.

4.3. Verkkokauppa käyttää ostajaa koskevia tietoja ainoastaan verkkokaupan

toiminnan kannalta lähettämällä ostajalle ilmoituksen tilauksen täyttämisestä jne. ja

tässä myynti- ostosopimuksessa mainituissa tapauksissa.


Myynti- ostosopimuksen menettely

5.1. Ostaja on velvollinen toimittamaan verkkokaupalle oikeat tilaajatiedot.

5.2. Myynti- ostosopimuksen yhteydessä ostaja valitsee tuotteet, ilmoitta tarvittavat

tiedot verkkokaupan tilauslomakkeeseen ja hyväksyy maksun maksamalla tilatut

tuotteet heti tilauksen yhteydessä; myynti- ostosopimus astuu voimaan

maksusuorittamisen jälkeen.

5.3. Verkkokauppa ei muokkaa ostajan tietoja.

5.4. Maksutapa, toimitusaika, tilauksen valmistamisaika ja muut olennaiset ehdot

ovat määritelty Myynti- ja ostosopimuksessa (verkkokaupan julkinen tarjous).


Sopimusosapuolten velvoitteet sopimuksen täytäntöönpanossa

6.1. Tilauksen hyväksymisen jälkeen (eli sen jälkeen, kun ostaja on maksanut

tilauksen), myyjällä ja ostajalla on velvollisuuksia ja oikeuksia verkkokaupan

resurssissa https://kakkuhouse.fi/terms-and-conditions/ julkistetun ostosopimuksen

(katso alla) esityksen mukaisesti


Osto- myynti sopimusehdot

Ostamalla verkkokaupasta asiakas hyväksyy kaikki alla luetellut kauppaehdot.

Asiakas, jäljempänä "ostaja", ja verkkokauppa www.kakkuhouse.fi, jäljempänä

"myyjä", ovat toisaalta solmineet tämän sopimuksen seuraavasti:


Yleiset ehdot

Tämä sopimus on julkinen tarjous ja sisältää kaikki olennaiset edellytykset

etämyynnin ja ostamisen järjestämiselle (eli verkkokaupan kautta).


Sopimusehdot hyväksynyt tilaaja – jäljempänä ostaja - sitoutuu maksamaan

tilauksen 100% osto hetkellä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.


Termit ja määritelmät

2.1. "Tuote" - tuotteet, joita myydään verkkokaupassa osoitteessa

www.kakkuhouse.fi

2.1. ”Verkkokauppa” - myyjän verkkosivusto, joka on tarkoitettu vähittäis- ja

tukkumyyntisopimusten tekemiseen, sivuston kautta ostaja tutustuu myyjän

tarjottuun tuotteiden valikoimaan, tavaran kuvaukseen ja / tai tuotteiden esittelyyn

valokuvissa internetin välityksellä.


Sopimuksen kohde

3.1. Myyjä sitoutuu luovuttaman tavarat ostajalle ja ostaja sitoutuu maksamaan

tuotteet tilauksen yhteydessä sekä noutamaan tilatut tuotteet tämän sopimuksen

ehtojen mukaisesti.

3.2. Tämä sopimus koskee verkkokaupan myyntiä ja ostamista, mukaan lukien:

ostajan tuotteiden selailu ja tuotteiden valinta verkkokaupassa;

b) ostajan henkilökohtaisen tilauksen tekeminen ja rekisteröinti verkkokaupassa;

ostajan tilauksen maksaminen verkkokaupassa

myyjän tilauksen käsittely, valmistaminen ja luovuttaminen ostajalle tämän

sopimuksen ehtojen mukaisesti


Tilauksen tekeminen

4.1. Ostaja tekee tilauksen verkkokaupassa henkilökohtaisesti.


Tilauksen hinnoittelu ja maksaminen

5.1 Tilauksen kokonaiskustannukset muodostuvat verkkokaupassa olevien tilattujen

tuotteiden kustannuksista ja toimitusmaksusta.

5.2. Ostaja maksaa verkkokaupan tilauksen verkkopankkitunnuksilla online-

pankkisiirrolla, valitsemalla pankin verkkopalvelun luettelosta.


Tilauksen toimittaminen

6.1. Tuotteiden toimittaminen ostajalle varastosta koostuu tilauksen käsittelyajasta,

tuotteiden valmistamisajasta ja toimitusajasta. Tilauksen käsittely- ja valmistusaika

enintään kaksi työpäivää. Verkkokaupassa määritelty toimitusaika-kuriiripalvelu.


6.2. Tilausten toimitus pk-seudun – Helsinki, Vantaa, Espoo - postiosoitteeseen, joka

on ilmoitettu tilauksen tekemisen yhteydessä.


Tilausten palautus

7.1. Ei palautusoikeutta.

7.2. Reklamaatiot

Vaatimukset laadusta. Ostaja tarkastaa tuotteet luovuttamishetkellä

vahingoittumisen varalta. Vastaanotettujen tuotteiden on vastattavaa tuotteiden

sivuston kuvausta. Suunnitteluelementtien tai muotoilun ero verkkosivuston

kuvauksessa mainituista ei ole tuotteen toimintahäiriö tai ei-toiminnallisuus.

Tavaroiden ulkonäkö ja vastaavuus sekä koko tilauksen sisältö on tarkastettava

tavaroiden vastaanottamisen ja luovutuksen yhteydessä. Tavaroiden luovutuksen

yhteydessä Ostaja antaa allekirjoituksensa toimituslomakkeen rivillä: ”Tavarat

luovutetaan kunnossa, täydellisinä, ilman ulkoisia mekaanisia vaurioita ja on

alkuperäispakkauksessa”.

Tilauksen luovuttamisen jälkeen ei hyväksytä vaatimuksia tuotteiden ulkoisista

virheistä, virheiden määrästä, ym. ulkoasua koskevista virheistä. Riita-asioissa voit

kääntyä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

Jos luovutushetkellä tuotteet eivät vastaa tilattujen tuotteiden kuvausta, ovat

virheellisiä, tuotteiden ulkoasu on vahingoittunut,

sinulla on oikeus vaatia tuotteiden vaihtamista, kieltäytyä tilauksen

vastaanottamisesta ja palauttaa riittämättömän laadun omaavat tuotteet sekä

vaatia tuotteista maksetun rahamäärän palauttamista. Kaikki nämä vaatimukset on

toimitettava kirjallisesti sähköpostitse.


Osapuolten vastuu

8.1. Ylivoimaisen esteen sattuessa osapuolet on vapautettu tämän sopimuksen

täytäntöönpanosta.

8.2. Myyjä ei voi asettaa vastuuseen, ei voi toimia vastaajana tuomioistuimessa eikä

korvaa ostajalle aiheutuneita tappioita kolmannen osapuoleen toimesta tai

laiminlyöntien vuoksi.

8.3 Myyjä ei ole vastuussa, jos ostaja tekee väärän valinnan tuotteiden valikoimasta

tilauksen yhteydessä.

8.4. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki mahdolliset riita- ja reklamaatio asiat

keskustelemalla ja neuvottelemalla.


Tämän sopimuksen voimassaolo

9.1. Tämä sopimus tulee voimaan tilauksen tekopäivästä ja on voimassa siihen asti,

kunnes osapuolet täyttävät velvollisuutensa.